Miten voin olla varma, että kokonaisuus toimii minun kiinteistössäni?

Hybridivoimalaitoksen laitteet ovat tunnettua ja pitkään käytössä ollutta modernia lämpöpumppu- ja aurinkoenergiateknologiaa. Hybridivoimalaitoksen toimintaperiaate on mallinnettu luotettavan konsulttitalon toimesta, minkä lisäksi suosittelemme aina kiinteistökohtaista simulaatiota. Energiapäätös on iso ja kriittinen hankinta, joka kannattaa valmistella huolellisesti.

Toimiiko laitos pakkasella? 

Laitteet ja kylmäaineet on valittu Suomen haastaviin olosuhteisiin. Esilämmitysteknologian ansiosta koko laitoksen hyötysuhde on huomattavasti parempi kuin yksittäisellä lämpöpumpulla. Vielä 25 asteen pakkasella lämpöä pystytään tekemään erittäin hyvällä hyötysuhteella. Etelä-Suomessa tätä kylmempiä tunteja ei ole edes joka talvi. Esimerkiksi Helsingissä niitä on kymmenen vuoden vertailujaksolla joitakin kymmeniä. Tätä kylmemmissä olosuhteissa siirrytään hetkellisesti sähköön. Jos rinnalla on kaukolämpö, sen hyödyntäminen voi olla kulutuspiikkien aikana kokonaistaloudellisesti järkevää. 

Paljonko se vaatii tilaa?

Hybridivoimalaitos on pakattu 6- tai 12-metriseen merikonttiin. Kiinteistön lämmönkulutuksesta riippuen niitä on yleensä yksi tai kaksi. Tämän verran tilaa tarvitaan kiinteistön piha-alueelta. Nykyisestä lämmitysmuodosta riippuen tilaa voi vastaavasti vapautua muuhun käyttöön kiinteistön sisältä. Hybridivoimalaitokseen kuuluvat aurinkopaneelit sijoitetaan useimmissa tapauksissa katolle. Katon kantavuus käydään läpi, mutta sen tai tarvittavien neliömetrien suhteen ongelmia on ani harvoin.

Voiko laitteiston sijoittaa olemassa oleviin tiloihin?

Periaatteessa kyllä. Paketoidulla ratkaisulla on kuitenkin muutamia etuja. Ensinnäkään sen ympärille ei muodostu asennusprojektia. Toisekseen konttiratkaisu on myöhemmin siirrettävissä ja helpommin skaalattavissa. Mikäli lämmönjakohuoneesta vapautuu tilaa, se kannattaakin yleensä käyttää johonkin hyödyllisempään. Kontin ulkopuolella olevat aurinkokeräimet voi ja kannattaa sijoittaa niille optimaaliseen paikkaan, yleensä kiinteistön katolle.

Investointi epäilyttää, sillä kiinteistö ei ole oma.

Mikäli vuokrasopimus päättyy tai yritys muuttaa, hybridivoimalaitos on sellaisenaan siirrettävissä tai myytävissä eteenpäin. Vertailun vuoksi, esimerkiksi maalämpöprojektissa kaivot jäävät kiinteistön omistajalle, vaikka kustannukset tulevat usein käyttäjälle. Laitoksen siirrettävyys ja jälleenmyyntiarvo helpottavat myös hankkeen rahoittamista.

Yrityksellämme on tiukat päästötavoitteet. Kuinka paljon hybridivoimalaitos tuottaa päästöjä?

Hybridivoimalan tuottama lämmitysenergia on kokonaan päästötöntä, jos yritys ostaa uusiutuvaa sähköä. Suuren osan vuodesta laitos tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkokennoilla. Kesällä sähköä syntyy yli laitoksen oman tarpeen. Monelle hiilineutraaliksi pyrkivälle yritykselle juuri lämmitys aiheuttaa suurimpia haasteita, sillä kaukolämmön asiakkaana on mahdotonta suoraan vaikuttaa sen toimittajaan ja tuotantotapaan. 

Onko kaukolämpöverkosta irtautumisessa tosiaan järkeä?

Olemassa olevan infrastruktuurin näkökulmasta se voi tuntua hullulta, mutta käyttökustannusten ja päästöjen kannalta se on kannattavaa lähes aina. Kokonaissäästöt ja päästöleikkaukset riippuvat siitä, millä kaukolämpö on tuotettu ja vaihtelevat jonkin verran kiinteistön sijainnista riippuen. Olennaista on, että hybridivoimalaitos voidaan asentaa ilman isoja muutostöitä kaukolämmön tilalle tai sen rinnalle. Hybridivoimala ei edellytä kaukolämmöstä luopumista, mikä on tärkeää myös energiatuen kannalta. Järjestelmät eivät sulje toisiaan pois ja esimerkiksi kulutuspiikkien aikana niitä voidaan käyttää myös rinnakkain toisiaan täydentävinä energiamuotoina.

Paljonko työtä hybridivoimalaitoksen asennus ja ylläpito vaativat meiltä?

Thermal Storage on avaimet käteen -ratkaisu, jonka asentamiseen ei tarvita lainkaan erillistä projektiorganisaatiota. Käytön aikainen huoltosopimus pitää sisällään jatkuvan etävalvonnan ja tarvittavat varaosat. Paikan päällä käymme kerran kuukaudessa. 

Kauanko laitteen asentaminen kestää?

Hybridivoimalaitos kootaan omalla tehtaallamme Vantaalla. Hankintapäätöksestä toimitukseen kuluu 4–5 kuukautta, mutta varsinainen asennus hoituu tontilla muutamissa päivissä.

Mikä on hybridivoimalan taloudellinen käyttöikä?

Jokaisella laitteella on oma laskennallinen elinkaarensa. Lämpöpumpuille se on noin 15 vuotta, aurinkokeräimille vähintään 20 ja esimerkiksi varaajille yli 30 vuotta. Koko laitosta ei tarvitse uusia, vaan yksittäisiä laitteita. Ohjelmisto päivittyy jatkuvasti ja on aina ajan tasalla.

Missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin?

Tähän vaikuttavat kiinteistön nykyinen energiamuoto, maantieteellinen sijainti ja kaukolämmön kohdalla myös paikkakunta. Nyrkkisääntönä takaisinmaksuaika on jotain 7 ja 12 vuoden välillä. Jo alustavassa laskelmassa saadaan hyvä käsitys, ja mahdollisen simulaation kautta todella tarkka arvio. 

Kuuluuko hybridivoimala energiatuen piiriin?

Kyllä kuuluu. Energiatuen saamiseen liittyy joitain vaatimuksia. Öljylämmitteisissä kohteissa edellytyksenä on kattilan purkaminen, kaukolämpökohteissa taas nykyisen lämmitysmuodon jättäminen rinnalle. Asiakas vastaa itse tuen hakemisesta, eikä Thermal Storagen laskelmissa ole huomioitu sen vaikutusta. Käytännössä tuki kannattaa hyödyntää, ja se laskee hankintakustannuksia 20–30 %.

Sopiiko hybridivoimala meidän taloyhtiöön?

Hybridivoimalaitos sopii monenlaisiin rakennuksiin. Vaikka suurin kysyntä on erilaisissa toimisto- ja teollisuuskiinteistöissä, mikään ei estä sen asentamista asuinkiinteistöihin. Rajoittavia tekijöitä ovat yleensä rajallinen piha-alue ja alhainen kulutus. Omakotitalon tai pienen rivitaloyhtiön käyttöön ratkaisu on liian raskas, mutta yli 20 huoneiston asunto-osakeyhtiöille täysin toteutettavissa.