Vähemmän päästöjä

Uusiutuvaa sähköä käytettäessä Thermal Storage mahdollistaa täysin hiilineutraalin lämmitysratkaisun. Myöskään polttamiseen perustuvassa energiantuotannossa syntyviä rikki-, typpi- ja pienhiukkaspäästöjä ei luonnollisesti ole. Valoisana vuodenaikana laitos tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkokeräimien avulla. Hankinta kuuluu energiatuen piiriin.

Enemmän säästöjä

Kiinteistöstä ja sen nykyisestä lämmitysmuodosta riippuen vuosittaiset lämmityskulut laskevat 40–75 prosenttia. Ratkaisu suojaa myös energian hinnanvaihteluilta. Investointina Thermal Storage ei vaadi maalämmön kaltaista massiivista projektia ja sen takaisinmaksuaika on merkittävästi lyhyempi. Lisäksi laitteistolla on jäännösarvo ja se on siirrettävissä sellaisenaan toiseen kohteeseen. 

Vähemmän resursseja

Thermal Storage toimitetaan käyttövalmiina ja asennetaan kiinteistön olemassa olevaan järjestelmään. Käytännössä asiakkaan puolelta ei tarvita lainkaan projektiorganisaatiota. Hybridivoimalaitoksen toiminta perustuu älykkääseen ohjelmistoon ja markkinoiden johtavaan lämpöpumppu- ja aurinkopaneeliteknologiaan. Edullinen huoltosopimus kattaa ylläpidon ja varaosat.

Huoltovarmuus

Thermal Storage hybridilämpövoimala on nopeasti kiinni kytkettävissä, mutta myös irtikytkettävissä. Kiinteistön omistaja voi kriisitilanteen sattuessa irtikytkeä TSF hybridilämpövoimalansa senkundäärisistä kohteistaan ja pikaisesti kytkeä ne kiinni strategisisti tärkeisiin kohteisiin.

Kevennystä ja tuottovarmuutta maalämpöhankkeisiin

Kun TSF hybridilämpövoimalat yhdistetään maalämpöhankkeiden rinnalle, maalämpöhankkeen pääomaintensiivisten energiakaivojen määrää voidaan keventää ja järjestelmällämme voidaan varmistaa kaivojen tuottokyky kierrättämällä kaivoissa kesäaikakauden hukka- ja aurinkolämpöä.

Nopeus on valttia

TSF hybridivoimalaitoksemme ovat kertaalleen suunniteltu ja ne valmistetaan täyteen toimintavalmiuteen tehtaassamme. Energiahanke voi näin ollen lähteä heti liikkeelle ja asiakas pääsee hyötymään päästö- ja kustannusvähennyksistä viikoissa.