TSF Thermal Storage Finland on 2020 perustettu teknologiayhtiö, joka valmistaa modulaarisia plug & play hybridilämpövoimaloita ja toimittaa niitä asiakkailleen monipuolisilla rahoitusratkaisuilla.

TSF Thermal Storage Finlandin perustamisen lähtökohtana oli saada markkinoille helposti ja nopeasti käyttöönotettava lämmitysenergiaa tuottava hybridivoimala. 

Idean keskiössä oli olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään helppo yhdistettävyys, lämpöenergian tehokas kerääminen ympäristöstä, lämmön varastoiminen, useiden eri lämpöenergiateknologioiden yhdistettävyys, sekä järjestelmän modulaarisuus, jotta uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa kiinteistön kokoa katsomatta juuri niin paljon, kuin sitä tarvitaan.

Hybridivoimala sopii lähes kaikkiin kiinteistöihin ja sillä on mahdollista pienentää käyttötarkoituksiltaan hyvinkin erilaisten kiinteistöjen lämmityksen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. 

Thermal Storage Finland Oy on kotimainen yritys, jonka tuotekehitys on Suomessa ja valmistutamme järjestelmät Suomessa.

Yrityksessä on Euroopan unionin osarahoittamana hankkeena kehitetty sivustolla esitettyä Hybridilämpövoimalaa.

Euroopan unionin osarahoittama ja EU-lippu